Σχέσεις γονέων-παιδιών

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο.

Re-examining Beliefs about Students in Poverty, Paul C. Gorski

Το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάγκη για ισότητα των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μειωμένης επίδοσης των μαθητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Η υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων σχετίζεται με την ικανότητα των διδασκόντων και του σχολείου να κατανοήσουν τις γενεσιουργές του φαινομένου αιτίες και στην αποδόμηση στερεοτύπων για τη σύνδεση της φτώχειας με τη μειωμένη σχολική επίδοση, που συγκροτούνται γύρω από άστοχα ιδεολογικά σχήματα.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης

Τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια γύρω από την ιδέα της ευαλωτότητας και της ειδικής προστασίας που απαιτείται λόγω της ηλικίας, ως κλάδος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το συμφέρον του παιδιού, πυρήνας της προστασίας αυτής, πλήττεται μέσα στις συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ανάσχεσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του παιδιού δεν μπορεί να συζητηθεί πέρα και έξω από το στενό περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου.

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου

Κοντογεωργίου Α., Κολοκοτρώνης, Δ.,& Λαπούσης Γ.(2015). Σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των καθηγητών εν μέσω οικονομικής κρίσης: Μία ποιοτική έρευνα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 178-193.

Σε αυτή την έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί πώς βίωσαν τις αλλαγές των τελευταίων ετών στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
-Ποιες αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θεωρούν οι καθηγητές ως πιο σημαντικές
-Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις τους έναντι αυτών των αλλαγών

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Χαραβιτσίδης Π. (2013). Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Καταγραφή και ανάλυση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας που μια ομάδα δασκάλων πέτυχε στο 132ο σχολείο της Γκράβας. Σε ένα σχολείο από αυτά που λέμε υποβαθμισμένα της Αθήνας, με μεγάλο ποσοστό παιδιών μεταναστών, μια ομάδα εκπαιδευτικών, δρώντας συλλογικά και παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών, πετυχαίνει την ισότιμη ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο βιβλίο αυτό – απόρροια της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής του στο ΑΠΘ- ο Πέτρος Χαραβιτσίδης,  δάσκαλος αυτού του σχολείου, επεξεργάζεται αναστοχαστικά την εμπειρία αυτή, εντάσσοντάς την καταρχήν στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα και στην διεθνή συζήτηση για την σχολική αποτελεσματικότητα.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Κάλυψη εισιτηρίων από γονείς - 3ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

"Κάποιες φορές που τέθηκαν τέτοια ζητήματα παιδιών που δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε κάποιες εκδηλώσεις πρότειναν κάποιοι γονείς να καλυφθούν από τους υπόλοιπους τα εισιτήρια των παιδιών που υστερούν".

Εργαστήρι κίνησης για όλη την οικογένεια

Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία με δράσεις που υλοποιεί στις εγκαταστάσεις των σχολικών συγκροτημάτων τα απογεύματα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και τα Σαββατοκύριακα. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ – Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Οικογένειες

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ – Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Οικογένειες (για παιδιά 4-6 ετών & 7-16 ετών)
Διεύθυνση: Πρωτέως 25, Ν. Κηφισιά, Τηλ. 210 6201899, 210 6201999
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00 και ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

Ενισχυτική διδασκαλία στη γλώσσα και τα μαθηματικά για μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού

Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία με δράσεις που υλοποιεί στις εγκαταστάσεις των σχολικών συγκροτημάτων τα απογεύματα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και τα Σαββατοκύριακα. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

Δράση ενισχυτικής διδασκαλίας στη γλώσσα και τα μαθηματικά για μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού. Η δράση υλοποιείται δύο φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες. Περισσότερα για το φορέα: http://www.paidi-kosmos.gr
Φορέας υλοποίησης : EΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ

Pages