Επιδόσεις μαθητών

«Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα»

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου: http://61elementary.blogspot.gr/2009/12/1-grundtvig-velar-lisboa.html  υπάρχει ο σύνδεσμος «Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα» που οδηγεί σε αναρτήσεις  σχετικά με τα «Κέντρα Πιστοποίησης Δυσλεξίας» (τηλέφωνα και διευθύνσεις ιατροπαιδαγωγικών κέντρων) και με τη «Νομοθεσία για παιδιά με δυσλεξία» (με αναλυτική αναφορά σε εγκυκλίους, ΦΕΚ και νόμους).

Re-examining Beliefs about Students in Poverty, Paul C. Gorski

Το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάγκη για ισότητα των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μειωμένης επίδοσης των μαθητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Η υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων σχετίζεται με την ικανότητα των διδασκόντων και του σχολείου να κατανοήσουν τις γενεσιουργές του φαινομένου αιτίες και στην αποδόμηση στερεοτύπων για τη σύνδεση της φτώχειας με τη μειωμένη σχολική επίδοση, που συγκροτούνται γύρω από άστοχα ιδεολογικά σχήματα.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Χαραβιτσίδης Π. (2013). Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Καταγραφή και ανάλυση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας που μια ομάδα δασκάλων πέτυχε στο 132ο σχολείο της Γκράβας. Σε ένα σχολείο από αυτά που λέμε υποβαθμισμένα της Αθήνας, με μεγάλο ποσοστό παιδιών μεταναστών, μια ομάδα εκπαιδευτικών, δρώντας συλλογικά και παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών, πετυχαίνει την ισότιμη ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο βιβλίο αυτό – απόρροια της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής του στο ΑΠΘ- ο Πέτρος Χαραβιτσίδης,  δάσκαλος αυτού του σχολείου, επεξεργάζεται αναστοχαστικά την εμπειρία αυτή, εντάσσοντάς την καταρχήν στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα και στην διεθνή συζήτηση για την σχολική αποτελεσματικότητα.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

77ο ΔΣ Θεσσαλονίκης- λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου

Βασικός στόχος: παροχή δωρεάν εκπαιδευτικής βοήθειας σε παιδιά δημοτικού από όλη την περιοχή στον χώρο του σχολείου και σε συνεργασία με φοιτητές του παιδαγωγικού ή με παλιούς δασκάλους
 

Ντολιοπούλου, Ε. Σ., (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση. Τεύχος 3, σ.σ 97-125.

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό, με τη χώρα μας να εμφανίζει όλο και ψηλότερα ποσοστά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Παρουσιάζονται πληροφορίες για το τι είναι η φτώχεια γενικά και η παιδική ειδικά, πώς την αντιλαμβάνονται τα παιδιά και πώς τα επηρεάζει, τι επιπτώσεις έχει στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και προτείνονται ορισμένοι τρόποι για την πρόληψη και τη μείωσή της.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Shafiq, N., Μ., (2010). The Effect of an Economic Crisis on Educational Outcomes: An Economic Framework and Review of the Evidence. Current Issues in Comparative Education, v12 n2. P.p. 5-13.

This article first provides an economic framework for understanding how an economic crisis affects children’s educational outcomes; this framework shows that there are both negative (harmful) effects and positive (beneficial) effects on educational outcomes. A review of the empirical evidence suggests that the negative effects are typically stronger such that national educational outcomes deteriorate during a crisis. Finally, a review of the interventions indicates that fee reduction, conditional cash transfers, media campaigns, and block grants help moderate the effects of an economic crisis on children’s educational outcomes.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Pugh, G., (2010). Improving outcomes for young children: can we narrow the gap? Early Years, 30:1, 5-14.

This article explores the considerable developments in both early years policy and in the provision of services for young children in England since 1997, noting the role that such services have had in informing the broader Every child matters agenda. Many challenges remain, however, not least the numbers of children and families who still live in poverty and the continuing gap between those children who do well and those who do not. In examining how this gap can be narrowed, through intervention and support during the early years, the work of the Narrowing the Gap project is described, a project that continues with the Centre for Excellence and Outcomes in Children’s Services (C4EO). Whilst high‐quality early years services provide a very positive start in life for young children, reducing inequality remains the key priority.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Ilizalittur, B., L. G.& Arredondo V. R. (1990). Towards a New Concept of Educational Planning, and How To Improve It In Practice. International Congress Planning and Management of Educational Development, March 26-30, Mexico.

The first section of this paper, focusing on conceptions and applications of educational planning, seeks to identify problems that affect the educational efforts of the nations of the world. Problems in economic and financial, socio-political, and cultural veins are discussed. Section 2 examines the particular educational problems generally faced around the world; these include literacy, basic education, and the training of human resources. The third section discusses past developments and the present crisis in educational planning. The fourth and last section considers theoretical and practical challenges to educational planning, administration, management, and evaluation in the future. A lengthy bibliography is included. (DB)

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Griggs, J., & Walker, R.,(2008). Costs of child poverty for individuals and society. Joseph Rowntree Foundation.

Child poverty has serious consequences for individualsand wider social implications. These include losses to the economy through  reduced productivity, lower educational attainment and poor health. While there is a growing body of evidence on child poverty, comparatively few studies have attached a financial cost to these consequences.

Κατηγορία: 
Έκθεση / Αναφορά

Pages