Προνοιακή πολιτική

«Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών»

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου: http://61elementary.blogspot.gr/2009/12/1-grundtvig-velar-lisboa.html  υπάρχει ο σύνδεσμος «Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών» που οδηγεί σε αναρτήσεις – μεταξύ άλλων - σχετικά και με τα «επιδόματα των μονογονεικών οικογενειών» (Παροχές από το κράτος, Τα επιδόματα, Η περίθαλψη και η βοήθεια για στέγη και εργασία, Οικονομική ενίσχυση.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο.

Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies.Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University)

Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies, Desk Review Paper for UNICEF’s Conference on “Children and Poverty: Global Context, Local Solutions, Alberto Minujin and Enrique Delamonica (Division of Policy and Planning, UNICEF), Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University).
Το άρθρο εξετάζει την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε πολιτικές γενικής αντιμετώπισης της φτώχειας, τον εντοπισμό των φτωχών παιδιών, τη δραστηριοποίηση κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον εντοπισμό των φτωχών παιδιών και στην υιοθέτηση πολιτικών για τη μείωση του φαινομένου, τις ειδικές συνθήκες για τα κορίτσια, το ρόλο των δικαιωμάτων στην προσέγγιση των πολιτικών έναντι της φτώχειας. Επιπλέον, εξετάζονται διάφορες έννοιες σχετικά με την παιδική φτώχεια και χαρτογραφούνται πολιτικές για την αντιμετώπισή της. Διαπιστώνεται πως τα θέματα των παιδιών δεν λαμβάνονται υπόψιν στις πολιτικές ενάντια στη φτώχεια, αλλά και η τάση υιοθέτησης μιας δικαιωματικής προσέγγισης από διάφορες οργανώσεις στον εντοπισμό φτωχών παιδιών. Τέλος, κάποιες κυβερνήσεις προχωρούν στην υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών για τη μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Κατηγορία: 
Έκθεση / Αναφορά

Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης

Τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια γύρω από την ιδέα της ευαλωτότητας και της ειδικής προστασίας που απαιτείται λόγω της ηλικίας, ως κλάδος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το συμφέρον του παιδιού, πυρήνας της προστασίας αυτής, πλήττεται μέσα στις συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ανάσχεσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του παιδιού δεν μπορεί να συζητηθεί πέρα και έξω από το στενό περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου.

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου

Guðbjörg A., J., (2017). Καλές πρακτικές της Ισλανδίας στην προώθηση της ευημερίας των παιδιών κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης (2008). Social Science Research Institute, University of Iceland

Στο κείμενο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κατάρρευσης της Ισλανδίας το 2008 καθώς και οι βασικές αντιδράσεις των αρχών για την αντιμετώπισή τους εστιάζοντας στο χώρο της εκπαίδευσης.

 

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου
Έκθεση / Αναφορά

Νομοθετικά ζητήματα υποστηρικτικών δομών στο σχολείο

Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο – αρχείο, αλλά τίθενται τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν (α) τη θεσμοθέτηση θέσεων / δομών  εξειδικευμένου προσωπικού στο σχολείο (π.χ. ψυχολόγοι για υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων στη σχολική πραγματικότητα π.χ. αντιμετώπιση - διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς γονέων προς άλλα παιδιά)  και (β)  τη θεσμοθέτηση δομών για ψυχολογική υποστήριξη γονέων (Σχολές γονέων)     

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Συμβούλιοτης Δημοτικής Κοινότητας φροντίζει για: (α) την εκπόνηση νέων έργων, αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, (β) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν την περιφέρειά του, (γ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του, (δ) την ανάπτυξη της περιφέρειας της Κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, (ε) την μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΕΛΠΙΔΑ"

Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας είναι όσες έχουν μετεβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικονομικά αδυνάτων, η κοινωνική κατοικία, η χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωφελούς χαρακτήρα Σωματείων, η εποπτεία τους και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου στους απόρους και στα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, δηλαδή σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, ανεργία κλπ. Επίσης, στηρίζει τους οικονομικά αδύνατους μαθητές. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο Ιατρικής Φροντίδας που απευθύνεται σε άπορους και ανασφάλιστους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας από εθελοντές καθηγητές και δασκάλους.

Pages