«Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών»

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου: http://61elementary.blogspot.gr/2009/12/1-grundtvig-velar-lisboa.html  υπάρχει ο σύνδεσμος «Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών» που οδηγεί σε αναρτήσεις – μεταξύ άλλων - σχετικά και με τα «επιδόματα των μονογονεικών οικογενειών» (Παροχές από το κράτος, Τα επιδόματα, Η περίθαλψη και η βοήθεια για στέγη και εργασία, Οικονομική ενίσχυση.