Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο. Από εκεί μπορεί να  ενημερωθεί για διάφορα νομοθετικά ζητήματα σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης αλλά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.