Ψυχική υποστήριξη

Χτίζοντας Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε. στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Συγγραφείς: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ,  ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Οκτώβριος 2017

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ  σχολικό έτος 2016/17.

Περίληψη: Η οικονομική κρίση, εκτός από τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει στο βιοτικό επίπεδο πολλών οικογενειών και τη βίαιη ανατροπή των υλικών όρων της ζωής, επηρεάζει τους μεγάλους αλλά και τα παιδιά με επιπτώσεις που επεκτείνονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η αλλαγή της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής της οικογένειας, οι αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των γονέων και οι αρνητικές συχνά εμπειρίες στις διαπροσωπικές και ενδοοικογενειακές σχέσεις, δημιουργούν μια αλληλοτροφοδοτούμενη αλυσίδα. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε το σχολείο από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτή την πραγματικότητα κρίναμε σκόπιμο να διερευνήσουμε, εξετάζοντας τις επιπτώσεις που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στη σχολική κοινότητα, στις λειτουργίες του σχολείου και στις απαιτήσεις του ρόλου των εκπαιδευτικών, όπως αναδεικνύονται μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τις νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ενδυνάμωση και την ψυχική τους ανθεκτικότητα ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που θέτει η κοινωνική συγκυρία στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη λειτουργία του σχολείου, όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, στην περιγραφή των νέων απαιτήσεων και των αναγκών του ρόλου τους, στην ανάδειξη των συνθηκών και των χαρακτηριστικών που χρειάζεται να διέπουν τη λειτουργία του σχολείου ώστε να βιώνουν επαγγελματική ικανοποίηση και ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, στόχος μας με την παρούσα εργασία είναι να προτείνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διαδικασίες και δράσεις ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής ώστε να νιώσουν πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους και στο έργο τους στο σχολείο. Πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες επικέντρωσης, στις οποίες συμμετείχαν δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί.
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των δύο εστιασμένων ομαδικών συνεντεύξεων συμπίπτουν με τις θεωρητικές επιστημονικές θέσεις για την ενδυνάμωση. Γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί πρόταση προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης με βάση τα αποτελέσματα.
 
Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα ενδυνάμωσης, εκπαιδευτικοί, επαγγελματική ικανοποίηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ομάδες επικέντρωσης

Κατηγορία: 
Μελέτη
Έκθεση / Αναφορά

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο.

Kalyva, E., (2013). Stress in Greek Primary Schoolteachers Working Under Conditions of Financial Crisis. Europe's Journal of Psychology, Vol. 9(1), 104–112.

Αποτελεί τη πρώτη έρευνα στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση που διερευνά τα επίπεδα άγχους των δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Brouzos, Α., Vassilopoulos, S., Korfiati, A. & Baourda, V. (2015). Secondary School Students’ Perceptions of Their Counselling Needs in an Era of Global Financial Crisis: An Exploratory Study in Greece.Springer Science&Business Media, New York

Βασικός στόχος της παραπάνω έρευνας ήταν να αναδειχτούν οι συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών από τις σχολικές συμβουλευτικές υπηρεσίες τη περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα .

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Κοινωνικό Σχολείο - 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

Το κοινωνικό Σχολείο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν μια κοινωνική πολιτική του σχολείου μέσα σ’ αυτό (π.χ. με την οικονομική στήριξη και αλληλεγγύη στους μαθητές και στις οικογένειες τους και μια εξωτερική κοινωνική πολιτική (π.χ. με τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών πληθυσμών, στήριξη προσφύγων, παιδιών από κοινωνικές μειονότητες που εργάζονται).  Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά  αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στη σχολική καθημερινότητα  με τις παρακάτω δράσεις:

Πρακτικές ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς στήριξης

Πρακτικές ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς στήριξης με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μ.Κ.Ο)

Πρακτικές ψυχικής υποστήριξης των μαθητών του σχολείου και των γονέων τους

Δράσεις με στόχο την ψυχική υποστήριξη των μαθητών/τριών του σχολείου αλλά και των οικογενειών τους με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και με τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

Wetzel, K., Mertens, A., Röbken, H., (2012). How does the economic crisis affect the psychological well-being? Comparing college students and employees. Research in Higher Education Journal. Vol.18, p.p 39-48.

Little is known about differences in the impact of economic stress on students as compared to persons holding secure job positions. Besides the macroeconomic effects, an economic downturn can also affect individual's physical health and psychological well-being (Aytaç & Rankin, 2009). Prior research showed that socio-demographic characteristics and conditions (e.g. age, gender, job status, or education) are associated with people's mental health (Hobfoll, 1998). The present study addressed two general questions: how people perceive their financial situation and their employability in the time following a financial crisis and whether or not these crisis-based appraisals of their economic standing have influence on their mental health. Of particular interest to this study was to explore these issues across occupational status (college students versus employees) and gender.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Νομοθετικά ζητήματα υποστηρικτικών δομών στο σχολείο

Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο – αρχείο, αλλά τίθενται τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν (α) τη θεσμοθέτηση θέσεων / δομών  εξειδικευμένου προσωπικού στο σχολείο (π.χ. ψυχολόγοι για υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων στη σχολική πραγματικότητα π.χ. αντιμετώπιση - διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς γονέων προς άλλα παιδιά)  και (β)  τη θεσμοθέτηση δομών για ψυχολογική υποστήριξη γονέων (Σχολές γονέων)     

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΕΛΠΙΔΑ"

Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ).

Pages