"ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ"-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ/ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

Σκοπός του Δικτύου είναι η υποστήριξη των μαθητών, των νέων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μέσα από την παροχή υπηρεσιών παιδείας, πάντα στη λογική της ανάπτυξης μιας αλληλέγγυας, μη κερδοσκοπικής κοινότητας μάθησης. Ειδικότερα, στόχοι του Δικτύου Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης είναι η παροχή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και συμβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Ενότητα «Υπηρεσίες». Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:

1. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

2. Ενισχυτική Διδασκαλία

3. Κύκλους Σεμιναρίων – Επιμόρφωσης για κάθε ηλικία

4. Κάθε άλλη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Πλάτωνος 13, Μοσχάτο 183 44
Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Πλαίσιο φορέα: 
Εθελοντές / ΜΚΟ
Είδος υποστήριξης: 
Εκπαιδευτική βοήθεια