Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - How to make your school more international

Το πρόγραμμα παρακολούθησε μια εκπαιδευτικός του σχολείου, με σκοπό τον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του σχολείου και της διεθνοποίησής του. Κύριες ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής: (1) Ανάπτυξη ενός Σχολικού Σχεδίου Διεθνοποίησης, (2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισμού διεθνών δράσεων, (3) Μορφές διεθνών δράσεων /projects, (4) Διεθνική, πολυεθνική, ευρωπαϊκή συνεργασία στο Erasmus Plus και διεθνής αναγνώριση(5) Παγκοσμιοποίηση.

ΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Erasmus - Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding

Το βιωματικό σεμινάριο για το σχεδιασμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που παρακολούθησε μία εκπαιδευτικός του 8ου σχολείου Αμπελοκήπων- Θεσσαλονίκης, είχε ως σκοπό να βοηθήσει τα άτομα και τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους για τη δημιουργία επιτυχημένων προγραμμάτων και να δημιουργήσουν ισχυρές Ευρωπαϊκές συμπράξεις και μελλοντικές συνεργασίες. Κύριος στόχος αυτής της επιμόρφωσης είναι να στηρίξει τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους στην Ευρώπη, δίνοντάς τους την ευκαιρία για αμοιβαία ανταλλαγή.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - Encouraging creative thinking.

Πραγματοποιήθηκε κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού πάνω σε μεθόδους που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Τα πλεονεκτήματα είναι η διερεύνηση διαφορετικών οπτικών και απόψεων πάνω σε μια κατάσταση ή ένα project, η σωστή διατύπωση ερωτημάτων (ως εργαλείο μάθησης), η οργάνωση της σκέψης προς τον στόχο, η βελτίωση της επικοινωνίας, η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Creativity in teaching and learning by using ICT

Επιμόρφωση ενός εκπαιδευτικού σε πρόγραμμα για τη χρήση νέων τεχνολογιών web 2.0 στην καθημερινή του πρακτική μέσα στην τάξη με πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο, με στόχο να βελτιωθεί και στη συνέχεια να διαχυθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία.  Οι ενότητες που πλαισίωσαν τα μαθήματα επιμόρφωσης αφορούσαν τα εξής: (1) παρουσίαση της Quarter Mediation, των δραστηριοτήτων της και σχετικά σχέδια εργασίας. Ευρωπαϊκή έκθεση, (2) Παρουσίαση των συμμετεχόντων οργανισμών. Παρουσίαση του συστήματος εκπαίδευσης στις κάτω χώρες και στις χώρες των συμμετεχόντων.

«ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TABLET ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», Erasmus+ «Tap-Swipe-Pinch»

Επιμορφωτική κατάρτιση μιας εκπαιδευτικού στη χρήση tablets ως καινοτόμα διδακτική πρακτική με στόχο την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ενώ παράλληλα διδάχτηκε πώς να εμπλέκει τους μαθητές/τριες στο  να ασχοληθούν οι ίδιοι με την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, ως εφόδιο στην μαθησιακή, ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ICT in Education – Prague

Επιμόρφωση ενός εκπαιδευτικού στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με σκοπό την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αλλά και καινοτόμων δράσεων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» -Erasmus+ «Best Practices Benchmarking»

Επιμόρφωση του διευθυντή του σχολείου στο εξωτερικό (Φιλανδία) με σκοπό (α) την επιμόρφωση του πάνω σε καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί σε θέματα διοίκησης – αξιολόγησης σε σχολικές μονάδες της Φινλανδίας και (β) τη βελτίωσή του στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.  

ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2015 – 2016/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2015 – 2016
Στα πλαίσια του προγράμματος του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, το οποίο θα λειτουργήσει στο Δήμο Θερμαϊκού, προγραμματίζονται κύκλοι διαλέξεων σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, με στόχο την εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτιση τόσο των ενδιαφερομένων κατοίκων του Δήμου αλλά και ειδικών ομάδων όπως πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων, δασκάλους και καθηγητές, μαθητές γυμνασίων και λυκείων, γονείς, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, επαγγελματίες και ανέργους.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ/ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα προγράμματα που υλοποιεί το Δίκτυο Άλφα απευθύνονται σε μαθητές, νέους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, στελέχη αθλητικών & πολιτιστικών συλλόγων και φορέων και σε όλη την τοπική κοινότητα.

Pages