ΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Erasmus - Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding

Το βιωματικό σεμινάριο για το σχεδιασμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που παρακολούθησε μία εκπαιδευτικός του 8ου σχολείου Αμπελοκήπων- Θεσσαλονίκης, είχε ως σκοπό να βοηθήσει τα άτομα και τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους για τη δημιουργία επιτυχημένων προγραμμάτων και να δημιουργήσουν ισχυρές Ευρωπαϊκές συμπράξεις και μελλοντικές συνεργασίες. Κύριος στόχος αυτής της επιμόρφωσης είναι να στηρίξει τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους στην Ευρώπη, δίνοντάς τους την ευκαιρία για αμοιβαία ανταλλαγή. Στο τέλος του σεμιναρίου κάθε ομάδα δημιουργεί ένα πρώτο σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος που  περιλαμβάνει την αίτηση, τον προϋπολογισμό, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματός τους. Μέσω της εκπαίδευσης αυτής η συμμετέχουσα απόκτησε εφόδια για την επιτυχημένη πρόσβαση και ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων/επιδοτήσεων στο πεδίο της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πολιτισμού.
Οι ενότητες του προγράμματος περιελάμβαναν τα εξής:  (1) Κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες (Ξενάγηση στην πόλη Alcalá de Henares  μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και γενέτειρα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Περιήγηση στο Μουσείο Θερβάντες), (2) Erasmus + Περίγραμμα (• Εισαγωγή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού • Πώς να αποκτήσετε τις επιχορηγήσεις; Ψάχνοντας το δικαίωμα Call of Proposal • Η συλλογή των σχετικών πληροφοριών για τη διεθνοποίηση του σχολείου μας), (3) Από την ιδέα στη Διαδικασία Προγραμματισμού του Έργου (• Η επιτυχής ευρωπαϊκή οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων • Ευρωπαϊκός Κύκλος Ζωής Έργου: Από την ιδέα στην τελική έκθεση • Ανάπτυξη ενός σχεδίου πολιτικής του σχολείου), (4) Πώς να συντάξετε ένα επιτυχημένο έργο (• Η εύρεση και ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη του έργου • Εκπόνηση της ιδέας του έργου : Σκοποί και στόχοι • Ζητήματα ποιότητας που σχετίζονται με το σχεδιασμό του έργου: δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων και μεθοδολογίες • Δημιουργία πνευματικής παραγωγής • Επεξεργασία των εγγράφων παρουσίασης του έργου), (5) Οικονομικές και Διοικητικές Εργασίες του σχεδίου (• Ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου • Επιλεξιμότητα των δαπανών • Ανάπτυξη του σχεδίου χρηματοδότησης: το κόστος του έργου και ισορροπημένη δημιουργία του προϋπολογισμού • Τρόποι διάχυσης του έργου), (6) Παρουσιάσεις Έργων.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο