ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ICT in Education – Prague

Επιμόρφωση ενός εκπαιδευτικού στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με σκοπό την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αλλά και καινοτόμων δράσεων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Οι ενότητες που πλαισίωσαν τα μαθήματα επιμόρφωσης  ήταν 13 και αφορούσαν τα εξής: (1) Δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, (2) Αναλυτικά προγράμματα, κοινωνικός προσανατολισμός των σχολικών προγραμμάτων, προσεγγίσεις σταυρωτών προγραμμάτων, (3) Κριτική και δημιουργική σκέψη, πώς μπορεί να αναπτυχθεί, (4) Μάθηση βασισμένη στα project, Ερευνητική μάθηση, μάθηση βασιμένη στις δεξιότητες, (5) Δεξιότητες πραγματικού κόσμου, (6) Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός project, (7) Οδηγός για επιτυχημένη καταιγίδα ιδεών, (8) CLIL ενότητα, (9) Μοντέρνες τάσεις στην αξιολόγηση, τυπική και άτυπη αξιολόγηση, (10) Ενασχόληση με πολυπολυτισμικές τάξεις, (11) Προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες διαφορετικών τάξεων, (12) Μεταγνώση, διδάσκοντας τους μαθητές να μαθαίνουν, (13) ΤΠΕ ως εργαλειο για την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο