Διαπολιτισμική αγωγή

«Είμαι παιδί – Έχω Δικαιώματα»

Εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα δημοκρατίας, ανεκτικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο νηπιαγωγείο καθώς μέσα από την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και τις προσωπικές τους εμπειρίες αναδεικνύονται θέματα που αφορούν αξίες και κοινωνικά ζητήματα.

«Ένα κλικ ο κόσμος μου»

Η διαπίστωση ότι οι εμπειρίες και οι γνώσεις των παιδιών, όπως αυτές αποτυπωνόταν στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και στην «επίδοση» των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον, διέφεραν ανάλογα με το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας και επηρέαζαν την πρώτη σχέση που ανέπτυσσαν τα παιδιά με το σχολείο, η οποία προέκυψε από έρευνα δράσης η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά στο νηπιαγωγείο, οδήγησε στην ανάγκη για σχεδιασμό και πραγματοποίηση μιας σειράς παιδαγωγικών παρεμβάσεων οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

«Ήρωες εν καιρώ Ειρήνης»

Με αφόρμηση τους πρόσφυγες που φτάνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα και την προσωρινή φιλοξενία τους στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο του Γαλατσίου σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα, την φιλανθρωπία και την ενσυναίσθηση. Μέσα από δραστηριότητες, κυρίως βιωματικές αλλά και μη, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη. Θα προσφέρουν υπηρεσίες προς τον συνάνθρωπο τους, μέσα από τις καθημερινές τους ρουτίνες αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Η ΤΕΧΝΗ,ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ)

Στα συγκεκριμένα σχέδια εργασίας ειδικό στόχο αποτελεί οι μαθητές/τριες: Να γνωρίσουν τις αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους στο δρόμο της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Να διαπιστώσουν ότι αυτό που θεωρείται δεδομένο για κάποιους ανθρώπους (δικαιώματα, ελευθερίες) δεν είναι εξασφαλισμένο για όλους. Να κατανοήσουν ότι αυτό που αναγνωρίζουμε ως ιδιαίτερο ή διαφορετικό χαρακτηριστικό στον καθένα μας δεν είναι κάτι που μας χωρίζει, αλλά μπορεί να γίνει κάτι που μας ενώνει – κατανόηση και αποδοχή κάθε είδους διαφορετικότητας.

Δράσεις κατά των κοινωνικών ανισοτήτων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των μαθητών και των οικογενειών τους (σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη) καθώς και για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση της ένταξης και της αποδοχής και την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 

Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»:

  • προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας
  • συνδέει το προσφερόμενο υλικό με τα διδασκόμενα στο σχολείο μαθήματα

 

Εκπαίδευση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από το προσφυγικό ζήτημα

Ένα σημαντικό μέρος του έργου της Ύπατης Αρμοστείας είναι η δράση της στον τομέα της εκπαίδευσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από το προσφυγικό ζήτημα. H δράση της περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς αλλά και εκπαιδευτικό υλικό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχέδια Μαθημάτων και εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διακρίσεις, πρόσφυγες.

AΓΓΛΟΦΩΝΟ ΥΛΙΚΟ:

6 free online courses to learn more about human rights: 
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/06/six-free-online-courses-to-learn-more-about-human-rights/

Pages