Κάλυψη εισιτηρίων από εκπαιδευτικούς - 12ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν δημιουργήσει ένα ταμείο για τις μετακινήσεις όπου αν χρειαστεί βάζουν και οι ίδιοι  χρήματα για μετακινήσεις κάποιων των παιδιών που δεν μπορούν να καλύψουν το εισιτήριο, ή προσπαθούν να βρουν παραστάσεις που να μη χρειάζεται μετακίνηση με λεωφορείο.

Νομός υλοποίησης: 
Μαγνησία