Κοινωνικό Σχολείο - 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας

Το κοινωνικό Σχολείο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν  την οικονομική στήριξη των οικογενειών και τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, (β) την κοινωνική πολιτική του σχολείου, με στόχο τη μείωση του αποκλεισμού των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών από δραστηριότητες που απαιτούν οικονομική κάλυψη, την  υποστήριξη / αποδοχή παιδιών από κοινωνικές μειονότητες. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας  αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στη σχολική καθημερινότητα  με τις παρακάτω δράσεις:
-Συνεργασία με φορείς για κάλυψη αναγκών σίτισης σε παιδιά με οικονομικά προβλήματα
- Μείωση αριθμού διδακτικών επισκέψεων , επιλεκτική επιλογή επισκέψεων,  μείωση του κόστους μεταφοράς των μαθητών σε επισκέψεις,  δωρεάν είσοδος σε θεάματα / επισκέψεις , κάλυψη εξόδων για εξωσχολικές δραστηριότητες οικονομικά ασθενέστερων μαθητών,  από το σχολείο, διερεύνηση αιτιών αποχής των παιδιών σε εξωσχολικές δράσεις με οικονομικό κόστος
-Δράσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε  κοινωνικές μειονότητες: προμήθεια σχολικών ειδών, αγωγή ατομικής υγιεινής, παροχή ειδών ατομικής υγιεινής στο σπίτι (π.χ. στοματική υγιεινή), προγράμματα για κοινωνικές / πολιτισμικές μειονότητες, ένδυση Ρομά στο σχολείο.
-Συνεργασία με κοινωνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς  φορείς, (εκκλησία, Δήμο, ιδιώτες, κοινωνικό δίκτυο ιδιωτών , για σίτιση οικογενειών – κάλυψη βασικών αναγκών)
-Ανάληψη κοινωνικών δράσεων από το σχολείο ( Δημιουργία τράπεζας τροφίμων,  εύρεση εργασίας σε γονείς, προσέγγιση των οικογενειών για προσφορά τροφίμων, δράσεις ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης, π.χ. οδοντίατρος στο σχολείο)
-Φιλανθρωπικές δράσεις γονέων: παροχή υλικών αγαθών (ένδυσης, σχολικά είδη)
-Οργάνωση δράσεων για αύξηση εσόδων στο σχολείο: με ψυχαγωγικές δράσεις για αύξηση εσόδων και αναζήτηση χορηγών

Στοιχεία επικοινωνίας: 
3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας - Τηλεφ. Επικ. 2392028986 και 2392026569
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Είδος υποστήριξης: 
Σχολικά είδη
Παιχνίδια
Ρούχα
Τρόφιμα / Σίτιση
Εκπαιδευτική βοήθεια