Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας έχουν βασικό σκοπό τη βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών και μαθητριών μέσω της καλλιέργειας των συναισθηματικών, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης.Στο πλαίσιο της ομαλής ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο και τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και αποδοχής το σχολείο υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για το σύνολο της τάξης, έχοντας ως γνώμονα τις βασικές αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης: (α) Όλοι οι μαθητές δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του σχολείου και της κοινότητας. (β) Όλοι οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται μέρος της γενικής τάξης και του σχολείου τους. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα στο Τμήμα Ένταξης. Το «μαγικό κοχύλι» βοηθάει τα παιδιά στο συντονισμό των συζητήσεων, αφού προϋπόθεση για να μιλήσει κάποιος είναι να κρατά στο χέρι το κοχύλι. Τα θέματα που διαπραγματεύονται αφορούν τη συνεργασία, την ασφάλεια στο χώρο του σχολείου, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών, τη φιλία και τη διατήρηση των σχέσεων φιλίας, τα συναισθήματα και την επίλυση των διαφωνιών με ηρεμία.
Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων, δραματοποιούν υποθετικά σενάρια, χωρίζονται σε ομάδες δύο η περισσότερων ατόμων, συζητούν, εκφράζουν συναισθήματα, μαθαίνουν να επιλύουν τις διαφωνίες του με ηρεμία, ζωγραφίζουν, παίζουν, συνεργάζονται. Η εμπειρία αυτή τα ακολουθεί μέσα και έξω από την τάξη και το σχολείο και έτσι μαθαίνουν σιγά σιγά να αποδέχεται ο ένας τον άλλον με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας τους. μέσα από τις διεργασίες του προγράμματος εξασκούνται στην επικοινωνία με τους συνομηλίκους, και δημιουργούν φιλίες με τους συμμαθητές τους. Καλλιεργείται σταδιακά το αίσθημα του «ανήκειν» στην ομάδα της τάξης:
http://8dim-evosm.thess.sch.gr/?p=1572

Εργασίες από το μαγικό κύκλο   των παιδιών

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Άλλες πληροφορίες: 
Ψυχική/ σωματική υγείας των μαθητών/τριών Συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες Συνεργατικές δεξιότητες Ψυχική ενδυνάμωση Ενσυναίσθηση 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου (Κούκλης Νέστορας) email: mail@8dim-evosm.thess.sch.gr και Τηλέφωνο: 231 070 9326 8dim-evosm.thess.sch.gr/
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών