Πρόγραμμα της Unicef "Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών"

 Tα παιδιά της Ε2 τάξης διδάχτηκαν τη δημιουργία διαλόγων και κουίζ από τον δάσκαλο των ΤΠΕ, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Το γεγονός αξιοποιήθηκε α. στα πλαίσια του προγράμματος της Unicef “Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» που ανέλαβε να υλοποιήσει στο σχολείο η δασκάλα της τάξης και β. σε συνδυασμό με το πολιτιστικό πρόγραμμα «Μια δράση κι ένα ευρώ για ένα παιδικό χαμόγελο», γ. το πρόγραμμα «Πες το με κόμικ» των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ΑΝΤΙΓΟΝΗ και ADDART και δ. το πρόγραμμα etwinning «Μικρά σύγχρονα παραμύθια και ιστορίες για την προσφυγιά». Η εισαγωγική δομή του scratch και οι έξι βασικές ιστορίες που τη συνοδεύουν, έγιναν από τη δασκάλα της τάξης. Αυτές παρουσιάζουν σύντομα animations επάνω σε έξι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Unicef και που σχετίζονται με

Τα animations των έξι παραπάνω τομέων παρουσιάστηκαν στα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα ανέλαβε α. να συλλέξει πληροφορίες γύρω από τη δράση της Unicef ανά τομέα και να τις μετατρέψει σε sprites και β. να δημιουργήσει κουίζ με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε. Τα παιδιά  δημιούργησαν sprites πληροφοριών και κουίζ κατά ενότητα.Τα scratch αυτά πλαισίωσαν τις μικρές ιστορίες και έδωσαν τις πληροφορίες που προβάλλονται κατά τη διάρκειά τους.  τους. Η εξοικείωση των παιδιών με την εφαρμογή scratch  είχε ως αποτέλεσμα α. μια ατομική εργασία ενός μαθητή που παρέχει πληροφορίες γύρω από τη δράση της Unicef  και ένα κουίζ τεσσάρων ερωτήσεων, συνολικής διάρκειας  β. τη δημιουργία μιας σύντομης ιστοριούλας μιας οικογένειας προσφύγων ως συνεργασία δύο μαθητριών. Οι φωνές των παιδιών ηχογραφήθηκαν από τον δάσκαλο των ΤΠΕ με τη λειτουργία Ηχογράφηση των Windows και μετατράπηκαν σε WAV με WMAtoWAV converter. Τα παιδιά φωτογραφήθηκαν και δημιουργήθηκαν sprites από τη δασκάλα της τάξης, τα οποία αλλοιώθηκαν με τη χρήση του paint.net προκειμένου να διαφυλαχτούν τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Τα animations επενδύθηκαν με μουσική που κατά κανόνα αντιστοιχεί ή αναφέρεται στο σενάριο. Οι ήχοι έχουν επιλεγεί από το YouTube με κριτήριο α. να περιλαμβάνουν παιδικές φωνές ή/και απλούς, φυσικούς, παραδοσιακούς ήχους οργάνων και β. να μην είναι προϊόν εταιριών ή να μην ανήκουν σε official websites.

 

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών
Υποστηρικτικό υλικό