Η Φτώχεια στην Ελλάδα Άλλοτε και Σήμερα

Υλικό για την κρίση που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός Σπυρόπουλος Κ. Τρύφων μαζί με τα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Κάσου το σχλικό έτος 2015-16. Υλικό σε μορφή ταινίας με τίτλο "Η φτώχεια στην Ελλάδα άλλοτε και σήμερα'' η οποία περιλαμβάνει την έρευνα τους, ποιοτική και ποσοτική, στο νησί της Κάσου.

Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη: το μέρος της ποιοτικής έρευνας στο οποίο ηλικιωμένοι απαντούν σε κάμερα για τη φτώχεια παλιότερα με μέτρο σύγκρισης τη σημερινή φτώχεια· το μέρος της ποσοτικής έρευνας στο οποίο δημιουργείται, μοιράζεται και συλλέγεται σχετικό ερωτηματολόγιο για τη φτώχεια στις μέρες μας. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων παρουσιάζονται τρισδιάστατα με ειδικές κατασκευές η δημιουργία των οποίων βασίστηκε σε μαθηματικά της Ε΄ τάξης και για αυτό δεν παρουσιάζονται σε ποσοστά.

Περισσότερα για το Καραβόνειρο: http://karavoneiro.wix.com/karavoneiro
Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουν 2016

 

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
Δημοτικό Σχολείο Κάσου
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών