Δράσεις κατά των κοινωνικών ανισοτήτων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των μαθητών και των οικογενειών τους (σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη) καθώς και για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση της ένταξης και της αποδοχής και την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Για ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο: Η περίπτωση του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών Ινστιτούτο PROLIPSIS και Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Δήμος Αθηναίων, ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SΟS Ελλάδας
Είδος αρχείων: 
Κείμενο
Εικόνες / Φωτογραφίες
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών
Υποστηρικτικό υλικό