ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η συμμετοχή των μαθητών στα εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου, στο τηλέφωνο 2132139507.

Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες