Διάφορα Προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης των μαθητών, εμπλουτισμού των μαθησιακών τους εμπειριών και αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων

2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά  (Πινελής Παρασκευάς)
Τηλεφ. Επικοινωνίας: 2394022695 και 2394024625

Ενώ η ιστοσελίδα του σχολείου δεν είναι ενημερωμένη με εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα και δράσεις του σχολείου για να μπορέσει κάποιος να πληροφορηθεί γι’αυτά, ο  διευθυντής  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναλαμβάνει το σχολείο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε εκπαιδευτικά πρόγραμμα με στόχο την μαθησιακή, κοινωνική και ψυχολογική ενδυνάμωση των μαθητών, την ομαδική συνοχή μέσα από προγράμματα που αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση, τη γνωριμία με τον άλλον, τη συνεργασία, την αρμονική συνύπαρξη / σχέση και την έγκαιρη παρέμβαση. Επίσης τονίζει τα προγράμματα σε σχέση με την τέχνη και τις βιωματικές δράσεις μέσα από το παιχνίδι, το θέατρο, το χορό και τη μουσική, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης καθώς και άλλα προγράμματα που αφορούν  τα συναισθήματα, το ρατσισμό, τους πρόσφυγες και την  ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, προγράμματα για το περιβάλλον, για τον κινηματογράφο, για το θέατρο και προγράμματα αντισταθμιστικής αγωγής, με παρεμβάσεις στα παιδιά (1).
 

(1) προγράμματα μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας και το σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, τη διαχείριση των συναισθημάτων, κάνουμε τέτοια προγράμματα πολλά, από αγωγή υγείας, ψυχική υγεία, οτιδήποτε υπάρχει και πέφτει στην αντίληψή μας»
«Μίλησέ του (του παιδιού) για τα συναισθήματα, για τη χαρά, για το φόβο, για το ρατσισμό, για τους πρόσφυγες, την ενσωμάτωση των προσφύγων, για το περιβάλλον, για τον κινηματογράφο, για το θέατρο για όλα αυτά που δομούν τα προγράμματα που έχουμε εμείς αναμορφωμένα»
«βρίσκουμε λύσεις με παρεμβάσεις. Και από δω τρέχει και από εκεί. Και κάνουμε ένα πρόγραμμα του σχολείου, όσο γίνεται καλύτερο. Πρόγραμμα με αντισταθμιστική αγωγή, με παρεμβάσεις στα παιδιά».
«εγώ απλά θέλω να πω ότι η οπτική που πέρασε στο σχολείο υποτίθεται ότι είναι από παρεμβάσεις προγραμμάτων που μπορεί να γίνουν σε κάθε τάξη, μπορείς να περάσεις το μήνυμά σου. Μέσα από παιχνίδι, θέατρο, χορό, μουσική, δραστηριότητες, βιωματικές δράσεις την έννοια της ενσυναίσθησης να μπορώ να καταλάβω πώς είναι ο άλλος, πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί. Μέσα από την τέχνη, πάρα πολλά προγράμματα έχουν να κάνουν με την τέχνη. Εκεί, αυτά όλα αν τα βάλεις μέσα στην καθημερινότητα του σχολείου, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, στο χρόνο του 10% που σου δίνεται στα μαθήματα για να αξιοποιήσεις για τέτοια πράγματα. αν βάλεις μέσα και την ψηφιακή τεχνολογία, βάλεις μέσα όλα τα μέσα που σου δίνει ο υπολογιστής, κάνεις τους δασκάλους να δουλέψουν σαν ομάδα, και να χειριστούν ένα θέμα όλοι από διαφορετική πλευρά, βάλτα αυτά μέσα στην τάξη και άστα να δουλέψουνε…… Μαθαίνουν να μιλούν ευγενικά, μαθαίνουν να σέβονται λίγο το συμμαθητή τους… να μάθεις να αντιμετωπίζεις σαν ίσο τον άλλο που έχεις απέναντί σου ή το συμμαθητή σου. Όλα αυτά αν τα κάνεις, πίστεψέ με φτάνεις και να διαχειριστείς την οικονομική κρίση. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν, ναι, ναι. εγώ κάνω. Κάνουμε στο σχολείο. Συμμετέχουμε».   «Γι αυτά τα προγράμματα τα συγκεκριμένα που λέγαμε πριν, εγώ μαθαίνω μέσα από την αλληλογραφία που υπάρχει, μέσα από τους υπεύθυνους αγωγής υγείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων, οι οποίοι έχουν γίνει πια προσωπικά φίλοι μου, πάντα ασχολούμουν με αυτά τα πράγματα και μέσα από πάμπολλα σεμινάρια που παρακολουθούσα εγώ πριν πάρω αυτή τη θέση, πολλές φορές εμένα ο κόσμος με ξέρει από τα σεμινάρια».

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Υπεύθυνοι αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτω
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου