Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα και θέματα πολιτικού και συνδικαλιστικού περιεχομένου. Δράσεις, συνεδριάσεις, αποφάσεις, στοιχεία σχολείων, αρμοδιότητες εκπαιδευτικών, αναρτήσεις απόψεων – σχολίων.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Εκπαιδευτική βοήθεια