ΠΑΙΔΙΚΗ HELMEPA

Μαθητές / τριες των Γ’ και Δ’ τάξεων εργάστηκαν στα πλαίσια ενός πιλοτικού προγράμματος για την προστασία του περιβάλλοντος, τα παιδιά εργάστηκαν για να δημιουργήσουν το υλικό και τις αφίσες του προγράμματος. 

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
5o Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής και Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών
Υποστηρικτικό υλικό