ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: (α) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, (β) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Με στόχο την ενημέρωση των γονέων για την παροχή Αγωγής Υγείας στο σχολείο σε σχέση με το πρόγραμμα «Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού – Προάγοντας την προστασία του παιδιού» και τη δημιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου οργάνωσε Εργαστήρια για τους γονείς που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις απογευματινές συναντήσεις με τα παρακάτω θέματα:

  • Συνεργασία σχολείου – οικογένειας
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  • Σε παρακαλώ, άκουσέ με                                                                                                                                         Οι γονείς ενημερώθηκαν αρχικά με προβολή διαφανειών για τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος, καθώς και πώς αυτό υλοποιείται στο σχολείο σύμφωνα με τις αρχές τις ενταξιακής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 και 3 ατόμων για μια πρώτη γνωριμία και μετά σε ομάδες των 5 ατόμων. Οι ομάδες συζήτησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα που τους έθεταν οι συντονιστές και έκαναν ανακοινώσεις στην ολομέλεια. Οι εντυπώσεις των γονέων στο τέλος των Εργαστηρίων ήταν ιδιαίτερα θετικές και ενθαρρυντικές. Τα θετικά σημεία που κατέγραψαν οι γονείς στο «Κουτί των αναμνήσεων» συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
  • Ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις με άλλους γονείς.
  • Διάθεση για αλλαγή της προσωπική τους στάσης στη σχέση με τα παιδιά.                                                                     Σε συνέχεια των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ομιλία από τον κ. Ηλία Χάλιο, υπεύθυνο του Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Αναπτύσσοντας την ικανότητα των γονιών να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες συμπεριφορές των παιδιών τους στην οικογένεια και στο σχολείο»
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Ομιλία
Άλλο