Πρακτικές για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε διδακτικές επισκέψεις

Πρακτικές  για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε διδακτικές επισκέψεις, όπως δωρεάν εισιτήρια σε ένα ποσοστό μαθητών σε εισόδους, κιν/φους, θέατρα, μουσεία)

Συμμετοχή σε εκδρομές. "Εισιτήρια τα οποία και τα άλλα σχολεία το κάνουνε, σε εισόδους, κιν/φους, θέατρα, μουσεία, βάζουμε μέσα παιδιά, με έναν αριθμό, ένα ποσοστό, μπορεί να είναι και 10%, 15 παιδιά, χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο".

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Ιδιώτες
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη