Πρόγραμμα etwinning «Μικρά σύγχρονα παραμύθια και ιστορίες για την προσφυγιά»

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων υπάχθηκε στο πρόγραμμα της UNICEF Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών. Στα πλαίσια της δραστηριοποίησής του, δύο τμήματα του σχολείου, μια τρίτη και μια πέμπτη τάξη, ανέπτυξαν συνεργασία με την πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Φιλίππων Καβάλας ώστε να εργαστούν από κοινού σε θέματα γύρω από τα Δικαιώματα των Παιδιών με επίκεντρο το ζήτημα των παιδιών που βιώνουν τον πόλεμο / παιδιών προσφύγων. Μέσα από μικρές ιστορίες / παραμύθια παιδιών που έζησαν σε δύσκολες συνθήκες και χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για νέους τόπους προσεγγίζεται το φαινόμενο της σύγχρονης μετανάστευσης και προσφυγιάς. Γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουν τα παιδιά τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους στο να εγκαταλείψουν την πιο αγαπημένη χώρα του κόσμου, την πατρίδα, να τους ακολουθήσουν στο ταξίδι τους και να νιώσουν όπως νιώθουν, αλλά και να γνωρίσουν  τι κάνουν κοινωνίες όπως οι Ευρωπαϊκές για να τους στηρίξουν στον αγώνα τους, μέσα από οργανισμούς όπως η UNHCR και η UNICEF. Βασικές έννοιες είναι η αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας και η ενσυναίσθηση. Επιχειρείται να χτιστεί η ενεργός στάση στις κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές, με θάρρος, διάθεση για προσφορά και αποδοχή της βοήθειας των άλλων για μια ειρηνική, συμπεριληπτική κοινωνία, μακριά από τον φόβο και την περιχαράκωση.

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Σκεπάρνης» και το Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων Καβάλας.
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Άλλες πληροφορίες: 
Το έργο αυτό έχει βραβευτεί με τιμητικό έπαινο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων γύρω από το προσφυγικό ζήτημα για το σχολικό έτος 2015-2016. (2)Τα video και τα animation είναι φτιαγμένα από τα παιδιά και τις δασκάλες τους και τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι γραμμένα από τα παιδιά.
Είδος υλικού: 
Δημιουργίες μαθητών
Υποστηρικτικό υλικό