ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "LIFE SKILLS"/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο σκοπός των εργαστηρίων είναι να βοηθήσουν τους νέους να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τις προκλήσεις της καθημερινότητας, να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση, την σιγουριά και την εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς, ώστε να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ενήλικες.

Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η εκμάθηση, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ιδιότητα του πολίτη, η σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, η προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία στον 21ο αιώνα, χρήσιμα τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς, και με απήχηση στην αγορά εργασίας, ανθρώπους. Η θεματολογία των εργαστηρίων επικεντρώνεται σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη καθημερινότητά τους οι νέοι και η κοινωνία.

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
BΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Δράση εντός σχολείου
Υποστηρικτικό υλικό