ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πρόκειται για εκδόσεις όπου η θεματολογία αφορά στα δικαιώματα του παιδιού με επίκεντρο την διαφορετικότητα και την κοινωνική συνοχή.   

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Υποστηρικτικό υλικό