"ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ"

Προγράμματα, σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και υλικό για εκπαιδευτικούς και γονείς που κεντρικό άξονα έχουν την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ACTION AID"
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου
Υποστηρικτικό υλικό