ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ COMPASS-COMPASITO

Το 2006 η ΑΡΣΙΣ ορίστηκε επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως φορέας μετάφρασης στα Ελληνικά, αναπαραγωγής και διάχυσης της μεθοδολογίας εκπαίδευσης εκπαιδευτών COMPASS. Πρόκειται για ένα μεθοδολογικό οδηγό εκπαίδευσης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος παρέχει σε δασκάλους, καθηγητές και γενικά επιστήμονες που εργάζονται με νέους ανθρώπους θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογικές οδηγίες, πρακτικές ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων, με στόχο να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τους νέους να ασχοληθούν ενεργά με την ευρύτερη θεματολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση των σύγχρονων  κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν την τοπική και παγκόσμια κοινότητα.

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΑΡΣΙΣ»
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου
Υποστηρικτικό υλικό