Νηπιαγωγείο

Μητρόπολη Δημητριάδος - 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

  • Τμήματα Εικαστικών και τμήματα Μουσικής κάθε Σάββατο δωρεάν για τα παιδιά. Έρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν Μουσική και Εικαστικά από εθελοντές εκπαιδευτικούς (σε συνεργασία με τη Μητρόπολη).
  • Κατά διαστήματα (1-2 φορές το χρόνο) συλλέγουν και μοιράζουν ενδύματα και υποδήματα ακόμα και σε ανθρώπους (γονείς και παιδιά) που δεν ανήκουν στη σχολική μονάδα (σε συνεργασία με τη Μητρόπολη).

Ίδρυμα Νιάρχος - 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Σίτιση (εδώ και 3-4 χρόνια): συνεργασία με το Ινστιτούτο Πρόληψης (Ίδρυμα Νιάρχου) όπου κάθε μέρα μοιράζεται δεκατιανό σε όλα τα παιδιά του σχολείου (σύνολο 364 παιδιά).Η ένταξη στο πρόγραμμα έγινε με παρέμβαση της Μητρόπολης Δημητριάδος.

Σχολές Γονέων - 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Σε συνεργασία με 2 ψυχολόγους και 2 κοινωνικούς λειτουργούς που επισκέπτονται στο σχολείο 2 φορές την εβδομάδα (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) οργανώνονται 2-3 συγκεντρώσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους γονείς μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών - 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Σε συνεργασία με 2 ψυχολόγους και 2 κοινωνικούς λειτουργούς που επισκέπτονται στο σχολείο 2 φορές την εβδομάδα (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) οργανώνονται 2-3 συγκεντρώσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο - 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Υπάρχουν φοιτητές εθελοντές στο σχολείο, οι οποίοι στο πλαίσιο της Πρακτικής τους ή διαφόρων προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος έρχονται εδώ και στηρίζουν τους μαθητές αυτούς. Είτε τους Ρομά είτε άλλους ως ένα είδος άτυπης Παράλληλης Στήριξης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥTIΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF διαθέτει φωτοθήκη και ταινιοθήκη σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες της UNICEF στον αναπτυσσόμενο κόσμο και τα δικαιώματα του παιδιού. 

"ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

Οι μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Παράλληλα μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την προστασία από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός της Σχεδίας είναι η προώθηση της τέχνης ως μέσου κοινωνικής παρέμβασης.  Ειδικότερος στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στον νόμο 2101/92 του Ελληνικού κράτους που την επικύρωσε. 

Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες της «Σχεδίας» κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

•Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων μέσα από την τέχνη.

•Πραγματοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης .

Pages