Θέματα νομοθεσίας

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε σχετικούς με το θέμα νόμους, προεδρικά διατάγματα, και άλλα νομικά κείμενα.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Θέματα νομοθεσίαςsort ascending Περιγραφή
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο. Από εκεί μπορεί να  ενημερωθεί για διάφορα νομοθετικά ζητήματα σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης αλλά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Νομοθετικά ζητήματα υποστηρικτικών δομών στο σχολείο

Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο – αρχείο, αλλά τίθενται τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν (α) τη θεσμοθέτηση θέσεων / δομών  εξειδικευμένου προσωπικού στο σχολείο (π.χ. ψυχολόγοι για υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων στη σχολική πραγματικότητα π.χ. αντιμετώπιση - διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς γονέων προς άλλα παιδιά)  και (β)  τη θεσμοθέτηση δομών για ψυχολογική υποστήριξη γονέων (Σχολές γονέων)     

  • Τι προβλέπεται για την στο σχολείο;
  • Τι προβλέπεται για την στη διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς;  
  • Ποιοι εξειδικευμένοι φορείς / επιστήμονες μπορούν ναπροσφέρουν για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών;Προβλέπονται σε έκαστο σχολικό έτος;
  • Η για το σχολείο; Ποιοι κρατικοί φορείς – υπηρεσίεςαναλαμβάνουν αυτή τη δράση;
Νομοθετικά ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο – αρχείο, αλλά τίθενται τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν (α) τη θεσμοθέτηση του σχολικού περίπατου και (β) την ανατροφοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας (διαμέσου Σχολικού Συμβούλου) στις προτάσεις των εκπαιδευτικών

  • Η νομοθεσία μπορεί να προβλέψει ξανά τη θεσμοθέτηση του σχολικού περίπατου;
  • Υπάρχει δυνατότητα ή περίπτωση να αφουγκραστεί το Υπουργείο Παιδείας τις προτάσεις των εκπαιδευτικών που βασίζονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους  έργου;Πως μπορεί να ανατροφοδοτήσει τους εκπαιδευτικούς στις προτάσεις που υποβάλλουν;

 

Ειδική Εκπαίδευση

Το specialeducation.gr είναι μια ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και ενημέρωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης ατόμων με αναπηρία.Παρέχει πληροφορίες για Παράλληλη στήριξη, Πρώιμη παρέμβαση, Συμβουλευτική γονέων  και τη σχετική με την Ειδική Εκπαίδευση Νομοθεσία

Εγγραφή Ρομά

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Π.Δ 200/1998 και Π.Δ 201/1998,  στη με αριθμ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-1996 (ΦΕΚ 893, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, καθώς και στη με αριθμ. 116184/Γ1/10-9-2008 Εγκύκλιοτου Υπ. ΠΔΒΜΘ.

 

«Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα»

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου: http://61elementary.blogspot.gr/2009/12/1-grundtvig-velar-lisboa.html  υπάρχει ο σύνδεσμος «Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα» που οδηγεί σε αναρτήσεις  σχετικά με τα «Κέντρα Πιστοποίησης Δυσλεξίας» (τηλέφωνα και διευθύνσεις ιατροπαιδαγωγικών κέντρων) και με τη «Νομοθεσία για παιδιά με δυσλεξία» (με αναλυτική αναφορά σε εγκυκλίους, ΦΕΚ και νόμους).

«Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών»

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου: http://61elementary.blogspot.gr/2009/12/1-grundtvig-velar-lisboa.html  υπάρχει ο σύνδεσμος «Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών» που οδηγεί σε αναρτήσεις – μεταξύ άλλων - σχετικά και με τα «επιδόματα των μονογονεικών οικογενειών» (Παροχές από το κράτος, Τα επιδόματα, Η περίθαλψη και η βοήθεια για στέγη και εργασία, Οικονομική ενίσχυση.