Νομοθετικά ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο – αρχείο, αλλά τίθενται τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν (α) τη θεσμοθέτηση του σχολικού περίπατου και (β) την ανατροφοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας (διαμέσου Σχολικού Συμβούλου) στις προτάσεις των εκπαιδευτικών

  • Η νομοθεσία μπορεί να προβλέψει ξανά τη θεσμοθέτηση του σχολικού περίπατου;
  • Υπάρχει δυνατότητα ή περίπτωση να αφουγκραστεί το Υπουργείο Παιδείας τις προτάσεις των εκπαιδευτικών που βασίζονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους  έργου;Πως μπορεί να ανατροφοδοτήσει τους εκπαιδευτικούς στις προτάσεις που υποβάλλουν;