Σόνια Λυκομήτρου


Η Σόνια Λυκομήτρου γεννήθηκε και εργάζεται στην Καστοριά ως Νηπιαγωγός. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990) και του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (2006). Έλαβε το μεταπτυχιακό (2009) και το διδακτορικό της δίπλωμα (2015) από το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της διατριβής της αφορά στη μελέτη του είδους των λεκτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ νηπιαγωγών και παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση αλλά και στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών - διαδικασιών υποστήριξης των εκπαιδευτικών, με σκοπό τη βελτίωση των διαλογικών πρακτικών τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Έχει εργαστεί για 13 χρόνια σε δημόσια Νηπιαγωγεία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα που αφορούν στη διερεύνηση και κατανόηση των προσωπικών θεωριών των εκπαιδευτικών για το σκοπό της προσχολικής εκπαίδευσης, το ρόλο τους και το ρόλο των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, στην ενίσχυση των δημοκρατικών εκπαιδευτικών πρακτικών στην προσχολική τάξη και στην υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, με έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή και αναστοχαζόμενου επαγγελματία. Έχει ανακοινώσει μέρος της ερευνητικής της εργασίας σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια και έχει δημοσιεύσει 3 άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.