Δράσεις ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων

Δράσεις ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και την αλληλουποστήριξη.
«….με βοηθάει πολύ το ότι πηγαίνουμε στο Δίκτυο (νηπιαγωγών) μια δυο φορές το χρόνο και ανανεώνονται οι σχέσεις και μπορεί να πάρω τηλέφωνο και μια πιο έμπειρη να το συζητήσω. Προσπαθώ να πάρω βοήθεια από...ας πούμε στο παιδαγωγικό κομμάτι, διαχείριση τάξης, προσπαθώ να μιλάω με πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς……και στο δίκτυο μου αρέσει έτσι το να συναντιόμαστε και έστω αυτές τις τρεις μέρες θα μου δώσει κάτι».
 
 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Δίκτυο Νηπιαγωγών Αθήνας
Νομός υλοποίησης: 
Αττική