Θόλος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η «Θόλος» είναι το νέο ημισφαιρικό «Θέατρο» Εικονικής Πραγματικότητας του Ιδρύματος, χωρητικότητας 132 ατόμων. Είναι ένα κτήριο υψηλής αρχιτεκτονικής, με μοναδική τεχνολογική υποδομή, το οποίο φιλοξενεί τις ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ.
Διοργάνωση επισκέψεων σχολείων κατόπιν προσυνεννόησης.
 

Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Παραστάσεις