ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η εθελοντική πρωτοβουλία «Αλληλεγγύη για όλους» υποστηρίζει άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και έχουν ανάγκη βοηθείας. Καλύπτει ανάγκες σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, παιχνίδια κλπ.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Μαγνησίας 6,Ν .Ιωνία Τηλ. 2421091440
Νομός υλοποίησης: 
Μαγνησία
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Χορηγίες
Πλαίσιο φορέα: 
Εθελοντές / ΜΚΟ
Είδος υποστήριξης: 
Παιχνίδια
Υλικοτεχνικά
Ρούχα
Τρόφιμα / Σίτιση