Εκπαιδευτικά Λογισμικά όλων των μαθημάτων – Υποστηρικτικό Υλικό

Το σχολείο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν διαδρατικά και με παιγνιδιώδη μορφή μέσα από την εμπλοκή και εξερεύνηση των γνώσεων σε εκπαιδευτικά λογισμικά που έχει διαθεσιμα στην ιστοσελίδα του, όπως:

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
5ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Άλλες πληροφορίες: 
5ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου mail@5dim-evosm.thess.sch.gr και http://blogs.sch.gr/5dimevosm/ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310762922
Είδος υλικού: 
Υποστηρικτικό υλικό