ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο διευθυντής και οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο οργανώνουν διάφορες επιμορφώσεις στο χώρο του σχολείου.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Ομιλία
Άλλο