Μητρόπολη Δημητριάδος - 12ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Ο συλλόγου γονέων παίρνει φαγητό από την εκκλησία και για να φάνε τα κάποια παιδιά στο ολοήμερο. Υπάρχει στο ψυγείο του σχολείου υλικά για πρωινό φαγητό για τα παιδιά που μπορεί να μην έχουν φέρει μαζί τους. Και άλλη μια χρονιά είχε αναλάβει ο σύλλογος και έπαιρνε από το κυλικείο 3 πρωινά για 3 παιδιά.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
http://imd.gr/site/mainpage
Νομός υλοποίησης: 
Μαγνησία
Κατηγορία: 
Χορηγίες
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Ρούχα
Τρόφιμα / Σίτιση