Δωρεάν παραστάσεις σε παιδιά από θεατρική ομάδα δασκάλων και νηπιαγωγών

Ο διευθυντής του σχολείου συμμετέχει εθελοντικά σε μια θεατρική ομάδα δασκάλων και νηπιαγωγών δίνοντας δωρεάν παραστάσεις για παιδιά σε σχολεία και σε θέατρα που τους χορηγούν δωρεάν και οργανώνοντας παρουσιάσεις βιβλίων και θεατρικά παιχνίδια. Επίσης δίνουν παραστάσεις κάθε φορά που τους προσκαλεί ένας σύλλογος (π.χ. για παιδιά με καρκίνο). Με αυτό τον τρόπο προσφέρουν δημιουργικές ώρες που μορφώνουν και ψυχαγωγούν τα παιδιά, επιτυγχάνοντας με τον εθελοντισμό και τη προσφορά την αντιστάθμιση των μορφωτικών / ψυχαγωγικών ευκαιριών για τα παιδιά στην περίοδο της κρίσης.

 

 

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Δημιουργική απασχόληση
Παραστάσεις
Άλλες εκδηλώσεις