Σοφία Αυγητίδου


Η Σοφία Αυγητίδου (Ph.D Sussex) είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., όπου εργάζεται από το 1994. Διδάσκει ή έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό της (Προσχολική Παιδαγωγική, Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση, Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση, Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής) στο Π.Δ.Μ., στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα προσχολικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικής μάθησης, έρευνας-δράσης και κοινωνικών κατασκευών της παιδικής ηλικίας. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο, δύο συλλογικούς τόμους καθώς και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σ’ ένα μεγάλο αριθμό διεθνών, πανευρωπαϊκών και πανελληνίων συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και είναι επιστημονικά υπεύθυνη στο Π.Δ.Μ. για το πρόγραμμα Τeachers confronting social inequalities (TOCSIN). Αποτέλεσε μέρος επιστημονικών επιτροπών σε συνέδρια και αυτή την στιγμή είναι συντονίστρια για την υποστήριξη της European Early Childhood Education Research Association (EECERA) στην Ελλάδα και συντονίστρια του EECERA Special Interest Group “Rethinking Play”. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://uowm.academia.edu/SofiaAvgitidou
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Avgitidou/?ev=hdr_xprf
http://www.linkedin.com/profile/view?id=148750301&trk=nav_responsive_tab...