Κατιφένεια Χατζοπούλου


Η Κατιφένεια Χατζοπούλου ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (1999) και Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου (2014). Το θέμα της διατριβής της αφορά στη «Διερεύνηση των διαδικασιών μύησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο στοχασμό κατά την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης». Έχει εργαστεί 1 χρόνο σε Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό και 13 χρόνια στη Γραμματεία του Τμήματός Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ ως διοικητική υπάλληλος. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, στην προώθηση του θεσμού του μέντορα, στην εφαρμογή προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση κλπ. Έχει πάρει μέρος σε 10 ερευνητικά προγράμματα και έχει 15 δημοσιεύσεις σε άρθρα και σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.