Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου


Η Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου είναι διορισμένη Νηπιαγωγός, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1999) και Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου (2006). Το θέμα της διατριβής της αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει η χρήση του υπολογιστή στη συμπεριφορά παιδιών με συμπτώματα ΔΕΠ/Υ. Έχει εργαστεί 3 χρόνια σε δημόσια Νηπιαγωγεία και 4 χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Θ. ως μέντορας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ριών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσχολική ηλικία, την εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλπ. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.