Πολυξένη Μανώλη


Η Πολυξένη Μανώλη είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών. Διδάσκει γλωσσολογικά μαθήματα αλλά και την Αγγλική ως ξένη γλώσσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι μέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής. Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά και Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και στο πρόγραμμα Έρευνα για τον αναγνωστικό αναγραμματισμό και τις αντιλήψεις των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα με έμφαση στους μετανάστες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Γλώσσας και Πολιτισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει το έργο της σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται σχετίζονται με τη διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών, τη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης, τη στρατηγική προσέγγιση κειμένων, την καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού και την πολυτροπικότητα.