Προνοιακή πολιτική

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "ΕΛΙΞ"/ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η ΕΛΙΞ συμμετέχει ενεργά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Αθηναίων, «ΑΘΗΝΑ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Ωφελούμενοι του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου Αμαρουσίου δραστηριοποιείται με κύριο στόχο την προαγωγή ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης τους σε αγαθά και υπηρεσίες. Απώτερος σκοπός είναι η κινητοποίηση και η ανάκτηση της λειτουργικότητας των εξυπηρετούμενων και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Pages