Σεμινάρια Μουσικοκινητικής Αγωγής/ Εργαστήριο Παιχνιδιού

Σεμινάρια Μουσικοκινητικής Αγωγής Μικρής Συμμετοχής ή Εντατικής, Δίδεται Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Σεμινάριο