Σχολείο Παιχνιδιού Εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού-Παιδαγωγικής Θεάτρου

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ:  Τριετές εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού-Παιδαγωγικής και τρίμηνα σεμινάρια Θεατρικού Παιχνιδιού

Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Σεμινάριο