Σεμινάρια Επιμόρφωσης για Εκπαιδευτικούς «Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.»

Σωματείο Πανελλήνιας Επιστημονικής Οργάνωσης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςμε την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με έδρα την πόλη της Αθήνας. 
 
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.
2. Η βελτίωση της επιστημονικής, κοινωνικής, και υπηρεσιακής κατάστασης     των μελών του.
3. O επιστημονικός διάλογος και η διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.
4. Η ανταλλαγή απόψεων με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις που ασχολούνται με  τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και την Εκπαίδευση γενικότερα.
5. Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου, σε συνεργασία με επιμορφωτικούς φορείς (φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το δημόσιο, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κλπ.).
6. Η μελέτη και η προώθηση της έρευνας γύρω από τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
7. Η προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του.
 

Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Σεμινάριο
Άλλο