"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας και συνδέει το προσφερόμενο υλικό με τα διδασκόμενα στο σχολείο μαθήματα.

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Σχέδιο μαθήματος
Υποστηρικτικό υλικό