Ενισχυτική διδασκαλία

Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου Αθηναίων

Όλοι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα μπορούν να συμμετάσχουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο! Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως πρωταρχικό του στόχο την στήριξη μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου στα μαθήματά τους. Τα προγράμματά είναι πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα των φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

Δράσεις κατά των κοινωνικών ανισοτήτων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των μαθητών και των οικογενειών τους (σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη) καθώς και για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση της ένταξης και της αποδοχής και την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 

Pages