Ευαγγελία Μητσιοπούλου

Η Ευαγγελία Μητσιοπούλου κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master) ΄΄Τραπεζική΄΄, είναι Οικονομολόγος – Λογίστρια και τηρεί δικό της Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο από το 2003. Παράλληλα εργάζεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2009, όπου ασχολείται με την οικονομικοτεχνική και λογιστική παρακολούθηση των έργων και του ΕΛΚΕ γενικότερα. Εργάστηκε ως βοηθός λογιστή για μια διετία. Έχει διδάξει ως εργαστηριακός συνεργάτης με πλήρη προσόντα, για μια δεκαετία περίπου σε προπτυχιακό επίπεδο μαθήματα και εργαστήρια σχετικά με το αντικείμενό της ( Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ Θ, Λογιστική Εταιριών Θ, Φορολογική Λογιστική Θ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θ, Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Ι Ε, Ανάλυση Επενδύσεων Ε, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Ε) στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κοζάνης. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.